Bjørnar sin blogg

July 29, 2009

Aksjonen mot turre elvar er i gong

Filed under: Uncategorized — bjorjost @ 11:59 am

No er aksjonsgrunnlaget klart og underskriftsaksjonen i gong. Lister vert også lagt ut på butikkar og serveringstadar etterkvart.

Lurer du på om du vil skrive under?

Spør deg sjølv td. desse spørsmåla:

-Er du for Statkraft sine planar om å legge dei resterande frie elvene i Jostedalen i røyr, den einaste som vil stå att er Nigardsbreelva.

-Kva postitivt for Jostedalen kjem ut av planane til Statkraft.

Sjå http://vestsida-vigdøla.no/ for meir informasjon.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: